Запознај го Охрид!

Охрид — град во југозападниот дел на Македонија и административен центар на истоимената општина, на североисточното крајбрежје на Охридското Езеро, кое по градот го носи...

Потекло на името Охрид

Името на градот настанало од старословенските зборови „во хриди“, т.е. „во ридот“, како описно име за местоположбата на градот којшто...

Средновековна историја на Охрид

Охридската област во крајот на VI век била изложена на масовна словенска колонизација. Охридската област до 30-тите години на VII век била целосно колонизирана...