Изворот на Црн Дрим

Според едно старо предание, изворите на реката Црн Дрим настанале од солзите на млада девојка.

Легендата вели дека многу одамна, на местото на денешните извори во близина на манастирот Свети Наум постоела чешма. Една девојка дошла да полни вода, но без да забележи, ѝ паднал ѓерданот од бисери. Дури дома забележала дека го изгубила бисерниот ѓердан, па со трчање се вратила на чешмата. Од жал што не го нашла изгубениот ѓердан, таа горко заплакала, а од нејзините очи потекле извори со студена и бистра вода. Се верува дека токму светецот Наум направил водата од овие извори да не се меша со езерската вода, па и по истокот кај Струга, таа да е чиста, бистра и ледена, исто како на изворите во близина на манастирскиот комплекс.