Запознај го Охрид!

Охрид — град во југозападниот дел на Македонија и административен центар на истоимената општина, на североисточното крајбрежје на Охридското Езеро, кое по градот го носи...

Потекло на името Охрид

Името на градот настанало од старословенските зборови „во хриди“, т.е. „во ридот“, како описно име за местоположбата на градот којшто...

Средновековна историја на Охрид

Охридската област во крајот на VI век била изложена на масовна словенска колонизација. Охридската област до 30-тите години на VII век била целосно колонизирана...

Османлиски период во Охрид

Кон самиот крај на XIV век турскиот султан Бајазит I успеал речиси насекаде во Македонија да ја наложи својата власт. Во 1408 година, Охрид...

Современа историја на Охрид

Охридската околија за време на Првата балканска војна била поделена од страна на Србија и Бугарија на два дела: еден кој припаднал...

Религија во Охрид

Од 1018 до 1767 година Охрид бил седиште на Охридската Архиепископија. Таа како самостојна црковна организација го управувала верскиот живот...

Легенда за Охридското Езеро

За настанувањето на Охрид и Охридското Езеро, постојат многу легенди и митови. Луѓето верувале дека одредени локалитети, градови, водни површини,...

Билјанините извори настанале од солзите на Билјана

Нема Македонец кој не ја знае преубавата песна „Билјана платно белеше“ за девојката која го перела платното на бистрата изворска...

Изворот на Црн Дрим

Според едно старо предание, изворите на реката Црн Дрим настанале од солзите на млада девојка. Легендата вели дека многу одамна,...